Split LP 12" w​/​Tomorrow's Hell

by Tummo

/
  • Streaming + Download

     

1.
2.
3.

credits

released April 19, 2013

license

all rights reserved

tags

about

TUMMO Jihomoravský, Czech Republic

TUMMO comes from Brno (Czech Republic). Playing loud music with personal and political lyrics we set on our inner fire in these dark times.

CONTACT: tummo666@gmail.com

contact / help

Contact TUMMO

Streaming and
Download help

Track Name: Roots of Evil
Roots of Evil/ Kořeny zla

leaf after leaf, fruit after fruit, branch after branch
the leaf will fall, the fruit will rot, the branch will break
under the surface, deep below
the weed will choke roots will grow
deep in the earth water has health the vision prevails
and the root of evil in everyone dwells?

list za listem, plod za plodem, větev po větvi
list opadne, plod shnije, větev se zlomí
hodně pod povrchem, hodně hluboko
mizí plevel, kořeny rozkvetou
hluboko pod zemí, vody jsou zdravé
představa vyhrává a kořeny zla jsou v každém?

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Contribution to the eternal search and essential labelling of „the other.“

Příspěvek k označování „jiného“a hledání zla v něm.
Track Name: Cage with no bars
Cage with No Bars/ Klec bez mříží

another window on fifth floor, behind curtain with caution
pincers as wings, a knife as an icon
alone in his room in a cage with no bars
where last beams shine through on a plate of refuge
safety of his shelter as a solid point
as reflection of bones which may be employed
behind a plastic window in light of misery
a glimpse of motion, ravens (are here)
behind an unseen wall the difference are shoes
behind a screen is a day split by working hours
these walls are necessary so less can be seen
that the only one sense is surviving

další okno v pátém patře, opatrně, za záclonou
- kleště jsou křídla, a nůž ikonou
sám ve svém pokoji, v kleci bez mříží
padají poslední paprsky, do talíře bezpečí
jistota vlastního přístřeší, jako opěrný bod
jako odraz kostí, které přijdou vhod
za plastovým oknem, v záblesku bídy, mihne se pohyb havraní
za zdí co není vidět, kde rozdílem jsou boty
za přepážkou dne a pracovní doby
ty zdi jsou nutné, je pak méně vidět
že jediným smyslem, je vlastní přežití

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

About walls in the society that are not visible but in the last time they are really starting to shape.

O zdech ve společnosti, které nejsou vidět, ale poslední dobou se začínají zřetelně rýsovat.
Track Name: Nothing to nothing
Nothing to Nothing/ Nic k ničemu

nothing to nothing, stone to stone
new threat on horizont, old mottos retold
pile further grows into mountain transforms
under its own weight it cracks and deforms
word to word on anvil hammered, the edge is sharpened
how you have desired?
nothing to nothing, rock to rock, infinite talk not to be stopped
cock repels death when morning breaks
when from a shout only laughter remains
and if the night sees through it rather averts the gaze
as daylight strats to burn on the truth in it´s face

nic k ničemu, kámen ke kamenu
nová hrozba na obzoru, stará hesla na pódiu
hromada se vrší dál, stává se z ní hora
bez pevných stěn praská ale znova
slovo ke slovu, kovadlina tepe, nabrousit ostří
tak jak to chcete?
nic k ničemu, kámen ke kamenu
kolovrátek slova, mele zas a znova
kohout plaší smrt, když se rozední, když z výkřiku, zbyl jen smích
a když už noc prohlédne, raději klopí oči
jak denní světlo pálí na skutečný obraz věcí

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

To those latter-day protestsong writers to whom during ceremonies big golden halls applaud. And to those, who less rock than talk.

Autorům novodobých protestsongů, jimž při ceremoniích tleskají velké síně ze zlata. A těm, bez jejichž slov by nezbylo nic z jejich činů.

If you like Split LP 12" w/Tomorrow's Hell, you may also like: