We’ve updated our Terms of Use to reflect our new entity name and address. You can review the changes here.
We’ve updated our Terms of Use. You can review the changes here.

Split LP 12" w​/​Tomorrow's Hell

by Tummo

/
  • Streaming + Download

     

1.
Roots of Evil/ Kořeny zla leaf after leaf, fruit after fruit, branch after branch the leaf will fall, the fruit will rot, the branch will break under the surface, deep below the weed will choke roots will grow deep in the earth water has health the vision prevails and the root of evil in everyone dwells? list za listem, plod za plodem, větev po větvi list opadne, plod shnije, větev se zlomí hodně pod povrchem, hodně hluboko mizí plevel, kořeny rozkvetou hluboko pod zemí, vody jsou zdravé představa vyhrává a kořeny zla jsou v každém? ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Contribution to the eternal search and essential labelling of „the other.“ Příspěvek k označování „jiného“a hledání zla v něm.
2.
Cage with No Bars/ Klec bez mříží another window on fifth floor, behind curtain with caution pincers as wings, a knife as an icon alone in his room in a cage with no bars where last beams shine through on a plate of refuge safety of his shelter as a solid point as reflection of bones which may be employed behind a plastic window in light of misery a glimpse of motion, ravens (are here) behind an unseen wall the difference are shoes behind a screen is a day split by working hours these walls are necessary so less can be seen that the only one sense is surviving další okno v pátém patře, opatrně, za záclonou - kleště jsou křídla, a nůž ikonou sám ve svém pokoji, v kleci bez mříží padají poslední paprsky, do talíře bezpečí jistota vlastního přístřeší, jako opěrný bod jako odraz kostí, které přijdou vhod za plastovým oknem, v záblesku bídy, mihne se pohyb havraní za zdí co není vidět, kde rozdílem jsou boty za přepážkou dne a pracovní doby ty zdi jsou nutné, je pak méně vidět že jediným smyslem, je vlastní přežití ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: About walls in the society that are not visible but in the last time they are really starting to shape. O zdech ve společnosti, které nejsou vidět, ale poslední dobou se začínají zřetelně rýsovat.
3.
Nothing to Nothing/ Nic k ničemu nothing to nothing, stone to stone new threat on horizont, old mottos retold pile further grows into mountain transforms under its own weight it cracks and deforms word to word on anvil hammered, the edge is sharpened how you have desired? nothing to nothing, rock to rock, infinite talk not to be stopped cock repels death when morning breaks when from a shout only laughter remains and if the night sees through it rather averts the gaze as daylight strats to burn on the truth in it´s face nic k ničemu, kámen ke kamenu nová hrozba na obzoru, stará hesla na pódiu hromada se vrší dál, stává se z ní hora bez pevných stěn praská ale znova slovo ke slovu, kovadlina tepe, nabrousit ostří tak jak to chcete? nic k ničemu, kámen ke kamenu kolovrátek slova, mele zas a znova kohout plaší smrt, když se rozední, když z výkřiku, zbyl jen smích a když už noc prohlédne, raději klopí oči jak denní světlo pálí na skutečný obraz věcí ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: To those latter-day protestsong writers to whom during ceremonies big golden halls applaud. And to those, who less rock than talk. Autorům novodobých protestsongů, jimž při ceremoniích tleskají velké síně ze zlata. A těm, bez jejichž slov by nezbylo nic z jejich činů.

credits

released April 19, 2013

license

all rights reserved

tags

about

TUMMO Jihomoravský, Czech Republic

TUMMO comes from Brno (Czech Republic). Playing loud music with personal and political lyrics we set on our inner fire in these dark times.

CONTACT: tummo666@gmail.com

contact / help

Contact TUMMO

Streaming and
Download help

Report this album or account

If you like Split LP 12" w/Tomorrow's Hell, you may also like: