Cage with no bars

from by Tummo

/

about

Cage with no bars

lyrics

Cage with No Bars/ Klec bez mříží

another window on fifth floor, behind curtain with caution
pincers as wings, a knife as an icon
alone in his room in a cage with no bars
where last beams shine through on a plate of refuge
safety of his shelter as a solid point
as reflection of bones which may be employed
behind a plastic window in light of misery
a glimpse of motion, ravens (are here)
behind an unseen wall the difference are shoes
behind a screen is a day split by working hours
these walls are necessary so less can be seen
that the only one sense is surviving

další okno v pátém patře, opatrně, za záclonou
- kleště jsou křídla, a nůž ikonou
sám ve svém pokoji, v kleci bez mříží
padají poslední paprsky, do talíře bezpečí
jistota vlastního přístřeší, jako opěrný bod
jako odraz kostí, které přijdou vhod
za plastovým oknem, v záblesku bídy, mihne se pohyb havraní
za zdí co není vidět, kde rozdílem jsou boty
za přepážkou dne a pracovní doby
ty zdi jsou nutné, je pak méně vidět
že jediným smyslem, je vlastní přežití

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

About walls in the society that are not visible but in the last time they are really starting to shape.

O zdech ve společnosti, které nejsou vidět, ale poslední dobou se začínají zřetelně rýsovat.

credits

from Split LP 12" w​/​Tomorrow's Hell, track released April 19, 2013

tags

license

all rights reserved

about

TUMMO Jihomoravský, Czech Republic

TUMMO comes from Brno (Czech Republic). Playing loud music with personal and political lyrics we set on our inner fire in these dark times.

CONTACT: tummo666@gmail.com

contact / help

Contact TUMMO

Streaming and
Download help