LP 12" s​/​t

by Tummo

/
  • Streaming + Download

     

1.
2.
04:23
3.
4.
5.
6.
05:20

credits

released August 6, 2011

tags

license

all rights reserved

about

TUMMO Jihomoravský, Czech Republic

TUMMO comes from Brno (Czech Republic). Playing loud music with personal and political lyrics we set on our inner fire in these dark times.

CONTACT: tummo666@gmail.com

contact / help

Contact TUMMO

Streaming and
Download help

Track Name: The Shadow Is Your Slayer
THE SHADOW IS YOUR SLAYER / TVŮJ STÍN JE TVŮJ VRAH

You are never alone getting up in the morning/ it always follows you going after each step you make/ whatever you do you won’t escape/ it has no name, it has no face./ Your own shadow always behind you/ you will never get rid of it/ it’s your judge as well as slayer./ The hangman of daylight/ the judge of your consciousness./ You can steal, kill and destroy things/ but your hangman will be unchanged./ It’s a reflection of your soul./ Watching your direction/ you cannot hide, cannot sweep it away/ your shadow is your slayer.

Když ráno vstáváš, nikdy nejsi sám/ je ti stále v patách, chodí nepozván./ Ať uděláš cokoliv, neujdeš mu./ Nemá jméno, nemá tvář/ vlastní stín, co za tebou se vrhá./ Nikdy se ho nezbavíš- tvůj soudce i vrah./ Kat denního světla, soudce černýho svědomí./ Můžeš krást, vraždit, ničit, ale tvého kata to nezmění./ Odraz tvé duše, sleduje kam směřuješ./ Neschováš ho, nezničíš ho, nikdy mu neujdeš/ ...tvůj stín je tvůj vrah.
Track Name: Plastic Bag
PLASTIG BAG / IGELITOVÁ TAŠKA

Figures pass the crossroads/ beside the tree with bloody trunk/ everyone has a choice, but there is no place to go./ The way to the left marked with a white fence/ the way to the right- a suburb of your little town./ Ahead lies the thistle/ from lack of empathy/ without the choice of which fences to follow./ It´s getting dark/ sun is close to the horizon/ it´ s getting dark/ lights are shining on the roads/ and showing the way/ just don´t get lost./ On this way you can consume/ the first billboards are lighting now/ full shelves welcome you/ but there´s nothing you can get./Plastig bag full of goods/ bursting in your empty hands.

Postavy mizí na rozcestí, u stromu s krvavou větví/ každý si může vybrat, jen není kam jít./ Cestou vlevo podél bílého plotu/ vpravo předměstí/ na křižovatce prázdných ulic/ směrem ke štěstí./ Rovnou cestou mezi bodláky/ s označením cíl/ se svobodou vybrat si/ podle kterých plotů jít./ Stmívá se, na cestu svítí lampy/ ukazují značky, aby ses neztratil./ Občerstvení zve, svítí první reklamy/ vítají plné regály, jen vlastně není co vzít./ Igelitová taška praská/ nákup o asfalt se tříští/ zbyly prázdný ruce/ na cestu příští.
Track Name: Black Becomes Grey
BLACK BECOMES GREY / KDYŽ SE ČERNÁ STÁVÁ ŠEDOU

Clouds disappeared from the sky/ from a torch- of an eclipse/ through the grey mist you shall see./ Black becomes grey, edge dulls the blade/ instead of opium rat poison take./ Crop circles remain as a sign/ in a cursed soil and a cross on the hill/ black became grey, nothing changes/ constant ticking of the clock, silence and muteness./ A palm grasp the sand that was the rock/ a pocket hide the ash that was the conscience./ Another look back on the grey mist/ this is your sign hidden in snow/ rat poison for your own use/ washed down with wine/ changing into water

Z oblohy zmizely mraky, za svitu zatmění/ skrze šedou mlhu, uvidíš./ Černá je zase šedou, hrana obrousila ostří/ a namísto opia jed na krysy./ Zůstalo znamení kruhů v obilí/ v prokleté půdě na kopci kříž/ černá je zase šedou, už se nemění./ Jen tikání hodin, ticho a mlčení./ V dlani svíráš písek, co býval kamením/ v kapse skrýváš popel, co býval svědomím./ Další pohled zpět na šedou mlhu/ tohle je tvý znamení ve sněhu vyrytý/ zůstal jed na krysy pro vlastní potřebu./ Můžeš ho smíchat s vínem- co se mění na vodu.
Track Name: Dusk of the Age
DUSK OF THE AGE / SOUMRAK DOBY

Deep vestige in the forest wreckage/ dust is whirling in the dusk of the age/ dead animals, falling trees, whooping cough, mortal fear./ We are trapped, no way out/ many stokers but nothing to eat./ We are trapped in the dusk of the age./ Machines run in the plains/ your golden axe covered in blood/ another age is ending/ hands and bones are falling down./ This is bloody war without guns/ but we still win/ the bridge is falling down./ You cannot stop it/ only take the stones and build again.

Hluboká stopa vyrytá do zbytku lesů/ zvířený prach za soumraku/ lapání po dechu, strach ze smrti/ chyceni v pasti bez možnosti návratu./ Hladovíme/ a není co jíst/ chyceni v pasti/ v soumraku doby./ Stroje brousí zbytky půdy/ sekeru ze zlata zdobí krev/ další epocha se hroutí/ otřásá se v základech./ Nové války beze zbraní/ utrpíme vítězstvím/ když most pomalu padá/ proč zastavit?/ Vybudujeme nové/ je na čem stavět/ z kostí dnešní doby/ nač se otáčet...
Track Name: Madness and Rush
MADNESS AND RUSH / ŠÍLENSTVÍ A SHON

Like a rat in a trap/ like a prisoner of sunrise/ whatever you do you’ll be magnetised./ Your steps are getting slower/ you are weak, you are trapped./ Sunshine beams cutting through your body/ attracting you closer and closer/ all alone fighting predominance/ you cannot defeat them, you cannot win./ Utopia and madness, madness and rush./ The stream is dragging you/ your body without will/ driven by force/ that can’t be described./ Neverending army of marching men/ row of new cars, wardrobe’s passage./ Worthless sheep thrown on a heap/ waster that’s in the way.

Jako krysa v pasti, jako vězeň rozbřesku/ další kroky slábnou s možností útěku./ Paprsky slunečního svitu do těla se zařezávají/ přitahují víc a víc/ bojuješ sám proti přesile, co nemůžeš porazit./ Utopie, šílenství, shon/ koryto řeky tě s sebou vláčí/ tvé tělo je hnáno silou, kterou nejde zpomalit./ Nekonečné tažení armády lidí/ koridory nových aut a řady plechových skříní./ Ovce padají, když už se nehodí/ zmetek, co zavazí - nemilosrdně odstranit.
Track Name: The Prophet
THE PROPHET / PROROK

I saw he had come/ dust spreads behind the wheels/ nails bounded through the hands/ mark of truth dispells doubts./ Pavement was heating when crowd raise their hands/ suddenly in the sunshine the prophet shows his face./ Well-meant advice to reach the freedom/ the right choice for the herd connected by chains./ The dust of an empire throws a shadow/ over the blood, chains and nails on the hope of the meek.

Viděl jsem, jak včera přijížděl/ za koly výřil prach/ do rukou zabité hřeby/ odznak pravdy při pochybách./ Dlažba hřála, když zvedal ruce dav/ pak najednou ve svitu měsíce/ prorok ukázal svou tvář./ Dobře míněné rady o možnostech svobody/ jsou tou pravou volbou pro dav spojený okovy./ A z prachu impéria padal stín/ přes řetězy, krev a hřeby na víru bezmocných.